B/T Cl. Ht. Hometown/High School
No.: 00 Carli Bullard full bio Carli Bullard Pos.: OF B/T: R/R Cl.: Fr Ht.:   Hometown/High School: - / -
No.: 01 Maylin Hladik full bio Maylin Hladik Pos.: P/INF B/T: R/R Cl.: Fr Ht.:   Hometown/High School: - / -
No.: 02 Jade Ostrowski full bio Jade Ostrowski Pos.: OF B/T: R/R Cl.: Fr Ht.:   Hometown/High School: - / -
No.: 03 Jessica Collins full bio Jessica Collins Pos.: Util B/T: R/R Cl.: So Ht.:   Hometown/High School: - / -
No.: 04 Nicki Freeman full bio Nicki Freeman Pos.: Infield B/T: R/R Cl.: So Ht.:   Hometown/High School: - / -
No.: 07 Katlin Mathis full bio Katlin Mathis Pos.: OF B/T: R/R Cl.: Fr Ht.:   Hometown/High School: - / -
No.: 08 Karlie Ryal full bio Karlie Ryal Pos.: INF B/T: R/R Cl.: Fr Ht.:   Hometown/High School: - / -
No.: 09 Braxten Frazier full bio Braxten Frazier Pos.: UTIL B/T: R/R Cl.: Fr Ht.:   Hometown/High School: - / -
No.: 10 Breanna Simmons full bio Breanna Simmons Pos.: UTIL B/T: R/R Cl.: So Ht.:   Hometown/High School: - / -
No.: 11 Haley Castle full bio Haley Castle Pos.: INF B/T: R/R Cl.: Fr Ht.:   Hometown/High School: - / -
No.: 12 Hannah-Grace Markham full bio Hannah-Grace Markham Pos.: P/INF B/T: R/R Cl.: Fr Ht.:   Hometown/High School: - / -
No.: 19 bailey Aldridge full bio bailey Aldridge Pos.: Infield/C B/T: R/R Cl.: So Ht.:   Hometown/High School: - / -
No.: 21 Ashley Santino full bio Ashley Santino Pos.: INF B/T: R/R Cl.: So Ht.:   Hometown/High School: - / -
No.: 28 Raegen Swink full bio Raegen Swink Pos.: Infield/C B/T: R/R Cl.: So Ht.:   Hometown/High School: - / -